สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค. 2563

#RCAC #ประชาสัมพันธ์
#การประกวด #ผลงาน #คลิปวิดีโอ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค. 2563
โดยส่งผลงานทาง https://www.zipeventapp.com/e/video-contest-of-covid-19-by-OCAC

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2SMwS1u หรือ โทร 02 209 3760-2 ในวันและเวลาราชการ

#Covid19
#สศร #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#Rcacbkk #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#RCAC #ประชาสัมพันธ์ #การประกวด #ผลงาน #คลิปวิดีโอ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญผู้สนใจส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดภายใต้แนวคิด “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน” เพื่อบอกเล่าเรื่องราวชีวิต และสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ผ่านมุมมอง ความคิด และจินตนาการต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ค. 2563 โดยส่งผลงานทาง https://www.zipeventapp.com/e/video-contest-of-covid-19-by-OCAC รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2SMwS1u หรือ โทร 02 209 3760-2 ในวันและเวลาราชการ #Covid19 #สศร #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม #Rcacbkk #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินX