ภาพบรรยากาศการตรวจวิทยานิพนธ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพบรรยากาศการตรวจวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 18 -20 เมษายน 2562

ณ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 X