เป็นห่วงนะ

เป็นห่วงนะ

ประเภท รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประชาชนทั่วไป
ศิลปิน นายนิรุตติ์ ขาวปะคำ

ชื่อภาพ เป็นห่วงนะ

จังหวัด กาฬสินธุ์

แนวความคิด

ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในทั่วทุกภูมิภาค ทำให้ผู้ป่วยหรือประชาชนไม่กล้าที่จะเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด เพราะกลัวติดโรคในสถานพยาบาล โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในชุมชนก็เช่นกัน ทำให้ขาดการรักษาและบำบัดดูแลที่ต่อเนื่องจากสถานพยาบาล ซึ่งสหวิชาชีพด้านการแพทย์ หน่วยงานรัฐ จิตอาสาฯ และองค์กรเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ในการร่วมด้วยช่วยกันออกพื้นที่เพื่อดูแล เยียวยากลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเหล่านี้วิกฤติที่ผ่าน 

ผลงานจาก นิทรรศการ “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก” เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ศิลปินร่วมสมัย #สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #สาขาภาพถ่าย #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #84rcac #rcacbkk #Rcac #ratchadamnoencontemporaryartcenter

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031