การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

 

ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ – 3 มิถุนายน 2562

 

สแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

 

หรือทาง tiny.cc/no614yX