เสวนาวิชาการ “จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม “

เสวนาวิชาการ “จากแรงบันดาลใจสู่ผลงานสร้างสรรค์ชุดประจำชาติ และการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม” โดย ทีมวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังชุดประจำชาติ  คุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล คุณพลัฏฐ์ จิรพุฒินันท์ และคุณอนุศักดิ์ แก้วกระจ่างพร้อมชมความงดงามของชุดประจำชาติ Jewel of Thailand และแขกรับเชิญพิเศษ “น้ำตาล” ชาลิตา ส่วนเสน่ห์

เสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย” โดยภัณฑารักษ์ชื่อดัง จากประเทศเกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ โทร ๐-๒๔๒๒-๘๘๒๔

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๘


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๔ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #ชมฟรี # เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ #ติดต่อหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ๐๒ ๒๒๔ ๘๐๓๐ ต่อ ๒๐๒

เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘Freespace’

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนส่งผลงานการออกแบบหรือภาพถ่ายที่สอดคล้องกับโจทย์ ‘Freespace’ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของศาลาไทย (Thai Pavilion) ในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๖

อ่านรายละเอียดหัวข้อ และการตีความ ‘Freespace’ ได้ที่
http://www.labiennale.org/en/architecture/news/07-06.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B-mdGw8OVscKNjJWVVJ1TWVqS2s

ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม เทศกาลศิลปะการแสดงร่วมสมัย ๑๐ ศิลปินศิลปาธร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โทร. ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๙
สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
………………………………..
กรุณาโทรสำรองที่นั่ง
(โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้ารับชม)

X