รวมผลงานการประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ชั้น๒

X