10th Young Artists Talent Art Exhibition

นิทรรศการโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
1-20 กรกฎาคม 2562
ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พิธีเปิดวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
เวลา 17:30 น.

—————————–

10th Young Artists Talent Art Exhibition
1-20 July 2019
Main Hall, First Floor
Ratchadamnoen Comtenporary Art Center

Opening Reception on 1st July 2019
From 17:30 hrs onwards

—————————–

นิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 22-30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00-19:00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

และ ร่วมพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebook.com/NYD-1564509540304271

[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Food Fun Frame “ข้าว”
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Food Fun Frame “ข้าว”
วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562เวลา 9:30 – 17:00 น.

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทุกท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทางโทรศัพท์)

 

 

1. เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
2. เวชกร เรืองแจ่ม
3. ปาลีรัศม์ ธำรงสถานนนท์
4. ชิดชนก ชูช่วย
5. นริศรา ขวัญอ่วม
6. จินตนา สุทธิศรีสุรีย์
7. เฮเลน ฮอง
8. จิรณรงค์ วงษ์สุนทร
9. วีรกัญญา ข
10. สกุลกานต์ กันทาเครือ
11. Gai Lai Mitwichan
12. บัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
13. นัชทกมล สงครามศรี
14. Nichapon Thawanthonnarudon
15. นางสาวจิตฐมาศ คุปตจิตต์
16. ดวงใหม่ วงศ์ทรายทอง
17. ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
18. ฐาณิญา เจนธุระกิจ
19. วรารัตน์ สานนท์
20. ณัฐวุฒิ พรมจันทร์
21. Piyawit Tantiwet
22. ณศรัณย์ กิตติเศรษฐรักษ์
23. ปิยะรัตน์ เรืองแสง
24. สุนิสรา บุญตั้ง
25. ดลธเนศ สันติธาดา
26. Sasicha Sukbangnop
27. Jeerana Khamjaisai
28. ณภัสนันท์ อัมพุช
29. ศิวกร กังวาลจิตต์
30. อักษรา ชตอร์พเพอ
31. เสาวลักษณ์ เชื้อคำ
32. ชมพูภัค พูนพล
33. วรรณา จารุพาณิชย์กุล
34. อุทัยวรรณ โตดิลกเวชช์
35. พลัฏฐ์ จตุภัทรบุตร
36. สุวภัทร พงษ์พิสุทธินันท์
37. ธวัช มหันต์เชิดชูวงศ์
38. ธนกรณ์ ชิตโสภณดิลก
39. กวินพร เจริญศรี
40. กิติพร แซ่ค่ง

 

 

กิจกรรม FOOD FUN FRAME “ข้าว” ประกอบด้วย

  • งานเสวนา การสาธิตและชิมอาหาร
  • อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดจานและถ่ายรูปอาหาร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 209 3761 (ในวันและเวลาราชการ)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยวีรยุทธ ศรีเกษร

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยศิลปิน วีรยุทธ ศรีเกษร

 

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

    

[ประกาศ] ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

 

ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

หรือ คลิกที่นี่

 

หรือสแกน QR Code นี้

 

หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับรางวัลและการเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนี้

 

 

3rd National Youth Design Awards Exhibition

นิทรรศการการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 โดย NYD และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

ปลายเดือนมิถุนายนนี้

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ “กนกวิวัฒน์”

นิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” กับการเดินบนเส้นทางศิลปะ 20 ปี ของ วีรยุทธ ศรีเกษร Weerayut Srikesorn ที่ผู้ชมจะได้ชมงานศิลปะสร้างสรรค์ จะรู้จักในความเป็นตัวตนของวีรยุทธ ศรีเกษร มากยิ่งขึ้น ในนิทรรศการนี้จะมีผลงานแสดงกว่า 50 ชิ้น โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมเป็นเจ้าภาพ

ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าช


**ปิดทำการในวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์


***พิธีเปิด วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น.

กรุงเต้นมหานคร (Exchange Experiences)

กรุงเต้นมหานคร
(Exchange Experiences)

เป็นโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ กรุงเต้นมหานคร – krungtenmahanakhon

จัดทำขึ้นเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่


เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้น้อง ๆ ที่รักและสนใจในการเต้นได้มีโอกาสเรียนรู้ จากเหล่าวิทยากร เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเต้นและส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อไปประกอบอาชีพในสาขางานต่าง ๆ


โครงการ
“ กรุงเต้นมหานคร ExchangeExperiences “

 

มีด้วยกันทั้งหมด 11 คลาส จากวิทยากร 11 ท่าน เเละไม่เพียงเท่านั้นภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ Hiphop รวมไปถึง Hiphop Brands Fashion ที่จะมาจัดตั้งภายในงานอีกด้วย

 

เเล้วพบกันในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562

 


ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

เปิดรับลงทะเบียนเเล้วทางเพจกรุงเต้นมหานคร


สำคัญที่สุด ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!!

 

#กรุงเต้นมหานคร
#ExchangeExperience
#กรุงเต้นคือเมืองสวรรค์ #savethedate
#INSPIREproductive
#TCGentertainment
#JONE500

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินประกาศปิดทำการในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

📢📢📢 ประกาศ 📢📢📢

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินประกาศปิดทำการในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

ติดตามข่าวสารนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ได้ที่

www.rcac84.com

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Mind Code

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Mind Code

โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

21 – 25 พฤษภาคม 2562

(พิธีเปิด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.)

 

 

Mind Code Art Thesis Exhibition

By Final Year Art Students, Burapha University

Exhibition Room 5, 2nd Floor

Ratchadamnoen Contemporary Art Center

21 – 25 MAY 2019

(Opening Reception: 21st MAY 2019, from 4PM onwards)

 

Find out more: facebook.com/mindcode.exhibition

 

X