วันที่ 24 กุมภาพันธ์ วัน “ศิลปินแห่งชาติ” (ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน)

วัน “ศิลปินแห่งชาติ”
เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ได้ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวัน “ศิลปินแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้เป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งในด้านกวีนิพนธ์ ด้านประติมากรรม และด้านดนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ “ศิลปินแห่งชาติ” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อสรรหา ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์ ผลงาน ศิลปะล้ำค่า อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังนี้
สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)
2. นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)
3. นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)
4. นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
1. นายเอนก นาวิกมูล
2. นางสาวอรสม สุทธิสาคร
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
1. นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)
2. นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์-โขน)
3. นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)
4. นางสุดา ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
5. นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส) (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง)
6. นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)
*******************************************************
ขอขอบคุณ : https://www.thaipost.net/main/detail/94014
https://www.pinterest.com/pin/642396334322246837/
https://hilight.kapook.com/view/56456

ประมวลภาพบรรยากาศ รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “ศิลปะสร้างสรรค์บนใบหน้า” โดย บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง “นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์” หรือ “นัท สะบัดแปรง” และศิลปินรับเชิญ นันทิยา สุวรรณแสวง “มด OCAC : Young Art Model 2019”
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “ศิลปะสร้างสรรค์บนใบหน้า”
โดย บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง “นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์”
หรือ “นัท สะบัดแปรง”
และศิลปินรับเชิญ นันทิยา สุวรรณแสวง “มด OCAC : Young Art Model 2019”
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวพชรพร ตัณฑะตะนัย
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
เฟซบุกแฟนเพจ “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” “CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK” วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียน เวลา 10.30 น.
“ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”
“CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย
“ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้”
ภายใต้แนวคิด BATIK CITY
ส่งเสริมศักยภาพนักออกแบบต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผ้าไทย
นำเสนอมรดกทางภูมิปัญญาที่มีความหลายหลาย
และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ลงทะเบียน เวลา 10.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่การกระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมด้วยดีไซน์เนอร์และคณะกรรมการ อาทิ คุณบัญชา ชูดวง , คุณเอก ทองประเสริฐ , คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์, คุณศิริชัย ทหรานนท์ , คุณหิรัญกฤษฏ์ ภัทรพิบูลย์กุล และเหล่านางแบบนายแบบจาก The Face Thailand อาทิ ดารัณ เศรษฐิณิช , แคนดี้ กุลชญา , บิ๊กบอส ณัฐกิตติ์ , ฟิล์ม จิรายุ
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ตอน “คุณค่าของผ้าไทย” โดย เน็ตไอดอลด้านผ้าไทยชื่อดัง คุณเพ็ญพรรณ แหลมหลวง และคุณประไพจิตร โภชน์พันธุ์ และศิลปินรับเชิญ ชวัลพร บุญเกิด “มาเรีย OCAC : Young Art Model 2019 ” วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
เสนอตอน “คุณค่าของผ้าไทย”
โดย เน็ตไอดอลด้านผ้าไทยชื่อดัง คุณเพ็ญพรรณ แหลมหลวง และคุณประไพจิตร โภชน์พันธุ์
และศิลปินรับเชิญ ชวัลพร บุญเกิด “มาเรีย OCAC : Young Art Model 2019 ”
สามารถรับชมสดได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” ตอน “ศิลปะสร้างสรรค์บนใบหน้า” โดย บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง “นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์” หรือ “นัท สะบัดแปรง” และศิลปินรับเชิญ นันทิยา สุวรรณแสวง “มด OCAC : Young Art Model 2019” วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. เสนอตอน “ศิลปะสร้างสรรค์บนใบหน้า”
โดย บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง “นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์”
หรือ “นัท สะบัดแปรง”
และศิลปินรับเชิญ นันทิยา สุวรรณแสวง “มด OCAC : Young Art Model 2019”
สามารถรับชมได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และข้อความ
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ครั้งที่ 2 หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,019,000 บาท
ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ครั้งที่ 2 หัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2,019,000 บาท
* เปิดรับภาพ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564
* รับภาพที่ถ่ายโดยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ กล้องทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม / ส่งภาพทางออนไลน์ง่าย ๆ ได้ทาง :
ร่วมสะท้อนมุมมอง เหตุการณ์ที่น่าประทับใจ ความร่วมมือของคนไทย การฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต การสาธารณสุข การท่องเที่ยว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ที่มีการปรับเปลี่ยน หรือ รอวันฟื้นฟู ฯลฯ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ และภาพความทรงจำครั้งสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้ง
จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
This year, 2021, introducing the photo contest “Covid-19, Thai never give up”, the highest paid photography competitions ever recorded in Thailand with approximately $67,300 in total cash prizes. The project aims to visualize how Thai people manage to get through this covid-19 pandemic. The contest is calling for entries. DEADLINE: 15 March 2021.
ประกาศโครงการจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :
ประมวลภาพ การพิจารณาคัดเลือกหาทีมผู้ชนะการแข่งขันในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

ประมวลภาพบรรยากาศ

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.30 น.
นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกหาทีมผู้ชนะการแข่งขันในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)

พร้อมด้วยนายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีชนา เจริญเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วีรพล เจียมวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสาขานฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำอัมพวา ตลอดจนผู้แทนชุมชนทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ผู้แทนชุมชนบ้านโพนสูง ผญ.อรุณ ขันโคกสูง พร้อมคณะทำงาน ผู้แทนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า คุณนิอร จันทร์โพธิ์ พร้อมคณะ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร นายประวิตร ชุมสุข พร้อมคณะ ผู้แทนชุมชนคุณธรรมบวร On tour บ้านโคกกลาง
คุณบุญถม พันธ์ชมพู พร้อมคณะ และผู้แทนชุมชนคุณธรรมบวร On Tour บ้านธงชัย (จะโปะ) คุณศุภางค์ ต่างกลาง พร้อมคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯพิจารณาการนำเสนอแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุนชน พร้อมทั้งผลการลงพื้นที่

เพื่อสาธิตและพัฒนาทักษะให้กับคนในชุมชนฯ โดยทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 ทีม ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จะทำการประกาศรายชื่อ พร้อมทั้งมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และ เพจเฟซบุ๊กรายการชนช้างกราฟิก

#ชนช้างกราฟิก #ชนช้างกราฟิกปีที่6 #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#84Rcac #Rcac #Rcac84 #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญศิลปินเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร โดย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
— ประชาสัมพันธ์ —
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร
โดยกลุ่ม มีกิม สตูดิโอ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอเชิญศิลปินที่สนใจเข้าร่วมโครงการศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร
โดยนำแรงบันดาลใจจากแหล่งท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ หากศิลปินท่านใดสนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและจัดนิทรรศการ
สามารถส่ง Portfolio มาที่ inbox ทางเพจ

https://www.facebook.com/Megim-studio-151185012169114/
Page : Megim – studio
* จำกัดอายุ 20 ปีขึ้นไป
* แนวทางการสร้างสรรค์ ไม่จำกัดขนาดและเทคนิคใดๆ
.
.
.
“ ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์คใหม่ให้หัวใจพระนคร” เป็นโครงการที่กลุ่มศิลปิน มีกิม สตูดิโอ และชุมชนบริเวณรอบคูคลองในกรุงเทพมหานคร จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อให้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่บนเกาะรัตนโกสินทร์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมใหม่ๆ ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมเยือน โดยคัดเลือกพื้นที่คูคลอง 5 แห่ง รอบกรุงที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนให้มีชีวิตชีวา ได้แก่
1. คลองคูเมืองเดิม เป็นคลองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเป็นคูเมืองด้านตะวันออกของกรุงธนบุรี เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ด้าน บริเวณโดยรอบมีสถาปัตยกรรมของอาคาร สถานที่รอบริมคลองสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ
2. คลองหลอดวัดราชนัดดา เป็นคลองที่รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นในปี 2326 เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร เชื่อมคลองคูเมืองเดิมออกไปบรรจบกับคลองรอบกรุง 2 คลอง เรียกชื่อตามลักษณะคลองว่า “คลองหลอด” เที่ยวรอบคลองมีวัดเทพธิดารามวรวิหาร อดีตที่พำนักของสุนทรภู่ โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกวัดราชนัดดา ภูเขาทอง วัดสระเกศ วัดโบราณสมัยอยุธยา รวมถึงหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พื้นที่จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และย่านบางลำพู
3. คลองหลอดวัดราชบพิธ เป็นคลองคูเมืองเดิมตรงวัดราชบพิธ ผ่านถนนราชบพิธ ถนนดินสอ ถนนมหาไชย บรรจบคลองรอบกรุงตอนเหนือสะพานดำรงสถิต คลองนี้สำคัญต่อวิถีชีวิตคนในอดีตใช้สัญจรทางน้ำและค้าขาย รวมถึงใช้พร่องน้ำระบายน้ำบรรเทาน้ำท่วมกรุง
4. คลองโอ่งอ่าง เป็นคลองขุดสมัยรัชกาลที่ 1 ถือเป็นย่านค้าขายแต่อดีต กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนตลอดคลองเป็นโบราณสถานของชาติ ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาทัศนียภาพใหม่รอบคูคลอง มีถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างคึกคัก รอบคลองมีวัดชนะสงคราม วัดโสมนัส หรือวัดบพิตรพิมุข นอกจากนี้ ใกล้สำเพ็ง ย่านการค้าที่มีประวัติศาสตร์คู่กรุงรัตนโกสินทร์
5. คลองผดุงกรุงเกษม เป็นคลองรอบพระนครชั้นนอก รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดเมื่อปี 2394 ตัดผ่านคลองมหานาค ผ่านบริเวณหัวลำโพงปัจจุบัน ถือเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าสำคัญ เป็นอีกคลองอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบมีมากมาย มีตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม และกิจกรรมล่องเรือชมคลองย่านเทเวศร์ถึงหัวลำโพง
.
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โทร 02 209 3754
ติดตาม “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.ocac.go.th
ประมวลภาพบรรยากาศ รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “ภาพพิมพ์แกะไม้” โดย ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “ภาพพิมพ์แกะไม้”
โดย ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
ผู้ดำเนินรายการ นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ และ นายวิศรุต กุศลสอาดเอี่ยม
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญชม นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ”
#Rcac ขอเชิญชม
นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ”
เนื่องในวาระอายุ 84 ปี เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งที่ 16 ของศิลปิน
แสดงผลงานศิลปะแนวนามธรรม เทคนิคจิตรกรรม และภาพพิมพ์ รวมกว่า 100 ชิ้น
จัดแสดงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2564
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
.
ปรีชา อรชุนกะ เป็นศิลปินแนวนามธรรมยุคบุกเบิกคนหนึ่งของไทย เขาศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2501- 2507 นับเป็นลูกศิษย์รุ่นท้าย ๆ ที่ได้ศึกษากับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งที่จริงเขาศึกษากับท่านที่โรงเรียนศิลปศึกษามาก่อนแล้ว ปรีชา อรชุนกะ สร้างงานศิลปะนามธรรมตั้งแต่ พ.ศ.2503 ในช่วงที่เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์กับศาสตราจารย์ศิลป์ และที่ได้พื้นฐานความรู้ทางศิลปะจากอาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากน้ำ) ที่โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ที่เกิดจากดำริของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มอบหมายให้อาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ จัดทำหลักสูตร
พ.ศ. 2511 ได้รับทุนในฐานะศิลปินอิสระไทยคนแรกจากมูลนิธิ John D. Rockefeller ที่ 3 ไปสร้างงานศิลปะและดูงานที่นิวยอร์ก ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะโลก 2 ปี และได้ทุนศึกษาภาพพิมพ์ จาก Pratt Graphic Center 3 ปี
ปรีชายึดอาชีพศิลปินอิสระ ยืนหยัดสร้างงานศิลปะนามธรรมมายาวนานที่สุดในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นศิลปินชั้นแนวหน้าตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 60 แสดงงานระดับชาติและนานาชาติมาอย่างสม่ำเสมอกว่า 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาได้แสดงงานเดี่ยวแล้ว 15 ครั้ง และร่วมแสดงงานกลุ่มถึง 90 ครั้ง อาจารย์ประยูร อุลุชาฎะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ผู้ได้รับยกย่องเป็นปราชญ์ศิลปิน ได้เขียนเกี่ยวกับลูกศิษย์คนนี้ไว้ว่า “งานของปรีชา อรชุนกะ ….เป็นแอบสแตรคแบบเก๋ คมคาย…” “….เขา คือ นักใช้สีสันที่สดใสสะอาด กับใส่อารมณ์ จิตใต้สำนึกลงคลุกเคล้าอย่างสนิทแนบเนื่องกัน เป็นผลงานน่าอัศจรรย์ …” “….เป็นปราชญ์แห่งการใช้สีสัน…”
X