ประกาศผล อนุมัติ 43โครงการที่ได้รับทุน ประจำปี 2564 จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม
โดยกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ประกาศโครงการที่ได้รับทุน ประจำปี 2564
จำนวน 43 โครงการอนุมัติ
“3 แนวทาง”
– แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ “26 โครงการ”
– แนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายฯ “10 โครงการ”
– แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ในต่างประเทศฯ “7 โครงการ”
.
สามารสแกน QR CODE เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ และสามารถคลิ๊ก ได้ที่ลิ้งก์นี้
#กองทุนส่งเสริสศิลปะร่วมสมัย
 #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#RCAC #RCACPR #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แนวทางการปฏิบัติในการเข้าใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้เข้าชมงาน ผลงาน นิทรรศการ/ผู้มาติดต่อราชการ พื้นที่บริเวณชั้น 1 ห้องออดิทอเรียม ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องสมุด และสำนักงาน) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ต้องใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า (เพียงประตูเดียว)

ไม่อนุญาต ให้ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือเครื่องป้องกันการแพร่เชื้อ และผู้ที่มีอุณหภูมิที่ได้ผลจากเครื่องตรวจวัดเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าภายในหอศิลป์ฯ โดยเด็ดขาด

  1. ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์การผ่านการตรวจฯ
  2. ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ ณ จุดลงทะเบียน ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

– สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าและหลังการเข้าหอศิลป์ฯ (กรณีไม่มีเครื่องมือสแกนให้

ลงลายมือชื่อ และเบอร์ติดต่อในสมุดที่ทางหอศิลป์ฯ จัดเตรียมไว้)

– ลงทะเบียนลายมือชื่อบันทึกในสมุดเยี่ยมชมหอศิลป์ฯ ณ จุดที่กำหนด

– กรณีต้องการเข้าชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ให้ลงทะเบียนหรือสแกน คิวอาร์โค้ด ไทยชนะ

ทั้งก่อนเข้า – ออกศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอีกครั้งหนึ่ง จุดให้บริการ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3

  1. ศึกษาขั้นตอน แนวทางปฏิบัติการใช้หอศิลป์ฯ ก่อนเข้าใช้บริการ
  2. ปฏิบัติตามขั้นตอน Social Distancing และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

มาตรการการเข้าใช้บริการห้องสมุด

– ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และใช้เจลหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าใช้งาน

– ลงลายมือชื่อ เข้า-ออก ทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ

– จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่เกินครั้งละ 10 คน

– กำหนดจุดเว้นระยะที่นั่ง

ประมวลภาพ พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ประจำปี 2564
โดยได้รับเกียรติจาก นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) คณะกรรมการ และทีมนักศึกษาจาก ม. ต่างๆ เข้าร่วมงาน และการนำเสนอผลงานของทีมนักศึกษาต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่
ผศ. ศรีชนา เจริญเนตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดร. ขาม จาตุรงคกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
และ ดร. วีรพล เจียมวิสุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ม.มหาสารคาม
เพื่อคัดเลือกทีมเข้ารอบ จำนวน 5 ทีม จาก 43 ทีมที่ร่วมส่งผลงาน โดยในปีนี้ทั้ง 5 ทีม จะลงพื้นที่ชุมชน ใน จ. นครราชสีมา เพื่อออกแบบผลงานที่สามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริงในกิจการชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวทางในการสร้างสรรค์งานออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ สินค้าและบริการของชุมชน โดยมีนักออกแบบมืออาชีพ คนในชุมชน ร่วมกันวางแผน ให้คำปรึกษา และออกแบบพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ได้ที่
Facebook Fanpage สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ชนช้างกราฟิก
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-951-8234 หรือ 02-2093763
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีฯ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
——————————————
ที่มาภาพประกอบ :
ศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์
ชื่อผลงาน Dvalapala, Wat Pho
เทคนิค Silkscreen
ขนาด 68 x 51 cm.
—————————————————
—————————————————
7 ธันวาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
7 ธันวาคม 2563
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(ในหลวงรัชกาลที่ 9)
ความสุขในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ความสุขเป็นเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทำประโยชน์ให้ผู้อื่น มิใช่ทำให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

5 ธันวาคม 2563
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#Rcacbkk #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์ (ศิลปินอิสระ)
โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร เครือข่ายสภาวัฒนธรรมกรุงเทพ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————
ทั้งนี้นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
และสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วัน อังคาร ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก
—————————————————
#RCAC84 #RCACBKK #RCACPR #RatchadaumneonContemporaryArtCenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
—————————————————
ที่มาภาพประกอบ: www.pixabay.com

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ปิดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 6 ธันวาคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวก
—————————————————
#RCAC84 #RCACBKK #RCACPR #RatchadaumneonContemporaryArtCenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
—————————————————
ที่มาภาพประกอบ: www.pixabay.com

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชม นิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ขอเชิญชม
นิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์”
โดย กำพล พงษ์พิพัฒน์
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดแสดงภาพเขียน สีน้ำมัน ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในชุด “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ จำนวน 50 ภาพ ผลงานของอาจารย์กำพล พงษ์พิพัฒน์ ศิลปินอิสระ ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันระดับชาติหลายสถาบัน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 27 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
*พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.
โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac
ประมวลภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————-
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ “จินตภาพทวารบาลวัดหลวง” โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมภายในงาน ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
——————————————————-
ทั้งนี้นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ตั้งแต่เวลา10.00 น.– 19.00 น.
(ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
X