ภาพบรรยากาศกิจกรรม “อบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลสู่ประชาชน”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “อบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลสู่ประชาชน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
สอนวิธีการออกแบบ e – card ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งความสุขในเทศกาลต่างๆ

ผู้สนใจสามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ที่ facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

10.00 – 11.30 น. แนะนำโครงการ Open Source Art Performance (OSAP) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

13.30 – 15.00 น. เสวนา “ทำอย่างไรให้คนกับศิลปะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น”โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ร่วมลงนามข้อตกลงแห่งความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

อบรมการทำบัตรอวยพร E-CARD WORKSHOP

เพื่อเป็นการมอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรม
“อบรมออกแบบ e- card ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลสู่ประชาชน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

รับสมัครจำนวน ๓๐ คน ผู้สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๖๒ ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(ในวันและเวลาราชการ)

หมายเหตุ : สามารถชมคลิปการสอนย้อนหลังได้ที่ facebook : RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Open Source Art Performance Phase 1 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการฯ และภาคีเครือข่าย

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

10.00 – 11.30 น. แนะนำโครงการ Open Source Art Performance (OSAP) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

13.30 – 15.00 น. เสวนา “ทำอย่างไรให้คนกับศิลปะเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น”

======================

Is Art hard to find, understand and hard to access?

These will no longer be an issue.

Let us take you to the simpler dimension of world of art.

Get ready for the “Who says ART is hard to reach?” on Saturday, December 14, 2019.

Location : 1st floor Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC)

Schedule :   10:00 – 11:30 am. – Introduce OSAP

13:00 – 15:00 pm. – Forum

Moderator : K. Shanya Attasillekha

 

Guest speakers :

– Professor Pornrat Damrung

Lecturer at the Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

– Assist Prof. Sitthitham Rohitasuk, Ph.D.

Lecturer at Department of Division of Visual Arts,

Faculty of Fine Arts, Srinakarinwirot University

– Associate Professor Wutthikorn Kongka

Deputy Dean for Academic Services and Creative Work, King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang

– K. Suwan Waewployngarm

Artist and Leader of Nangloeng Community

– K. Rungruang Sittirerk

Artist and Lecturer of Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

– K. Ruangsak Anuwatwimon

Environmental artist

– K. Nattaphon Chaiworawat

Artist and the Head of Open Source Art Performance

ภาพพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ รุ่นใหม่ ชนช้างกราฟิกปีที่ 5 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาการ ออกแบบเรขศิลป์

ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบ
รุ่นใหม่ ชนช้างกราฟิกปีที่ 5 ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาการ
ออกแบบเรขศิลป์ โดยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน #rcacbkk

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ Looking 8 Art Exhibition โดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ Looking 8 Art Exhibition โดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 5 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2562

ประมวลภาพการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ “VARIETY” ภายใต้โครงการจัดแสดงศิลปะอาชีวธนฯ ปริทัศน์ ครั้งที่ 42 โดยคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพินิตย์ พันธประวัติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “VARIETY” ภายใต้โครงการจัดแสดงศิลปะอาชีวธนฯ ปริทัศน์ ครั้งที่ 42 โดยคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ 5 “สร้างฝัน” โดยกลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ 5 “สร้างฝัน” โดยกลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น.โดยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

นิทรรศการ “สร้างฝัน”

กลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “สร้างฝัน” (ผลงานโดย กลุ่ม ชอ ศอ 24)
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2
ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562

 


 

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ 5 “สร้างฝัน”
โดยกลุ่ม ชอ ศอ 24 ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

16:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

16:30 น. อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ และ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ทำพิธีเปิดงานและรับชมผลงาน

ละครเวที “เพื่อนแท้แต่แปลกหน้า”

กลับมาอีกครั้ง! ละครเวที “เพื่อนแท้แต่แปลกหน้า” ฉลองครบรอบ 12 ปี

 

กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันนำ “ละครเวทีนิเทศศาสตร์” กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปกว่า 3 ปี

 

การกลับมาของละครเวทีนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบ 12 ปีของละครเวทีนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องนิเทศศาสตร์มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2548 ที่กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในแขนงวิชาการสื่อสารการแสดง ที่ทำให้มีโครงการที่บูรณาการการเรียนการสอนเข้ากันกับกิจกรรมการจัดแสดงละครเวทีของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. 2557

 

ละครเวที “เพื่อนแท้แต่แปลกหน้า” ดัดแปลงจากบทภาพยนตร์ Perfetti sconosciuti ที่เล่าเรื่องของเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่นัดหมายรวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์ ก่อนที่พวกเขาจะตกลงเล่นเกมที่เกี่ยวพันกับโทรศัพท์มือถือ และต่างก็ได้เรียนรู้ว่าที่จริงแล้ว พวกเขาอาจไม่ได้รู้จักกันดีแบบที่พวกเขาเข้าใจมาตลอดก็ได้

 

ละครเวที “เพื่อนแท้แต่แปลกหน้า” จะจัดแสดงที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2562 โดยจัดแสดงวันละ 2 รอบ ได้แก่เวลา 13.00 น. และ 16.30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

 

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 099-017-4343 (คุณปลาย)

X