ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 (เป็นวันที่ 2)
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเป็นวันที่ 2 ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย และ การแต่งหน้านางแบบพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านแฟชั่น ปลูกฝังค่านิยมและความรักในผ้าไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
Cr. ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture
#Youngartmodel #ocac #การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย #นางแฟชั่นฟ้าไทยร่วมสมัย
ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) เพื่อค้นหาเยาวชนผู้สนใจในงานศิลปะและการแสดงแบบแฟชั่น ได้มีโอกาสก้าวหน้าสู่การเป็นนางแบบมืออาชีพ และมีพื้นที่แสดงความสามารถด้านแฟชั่น ปลูกฝังค่านิยมและความรักในผ้าไทย และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดยมีคุณรัศมี ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงแบบแฟชั่น และทีมนางแบบรุ่นใหม่จาก OCAC : Young Art Model 2019 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแฟชั่นและการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนรุ่นใหม่
#Youngartmodel #OCAC #นางแบบรุ่นใหม่ #การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย
เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ( Young Artists Talent#12 ) ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเยาวชน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่
ประจำปี 2564 ( Young Artists Talent#12 )
ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการและประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย
ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยจะทำการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 ราย เพื่อเป็นการต่อยอด พัฒนาแนวคิดฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 209 3755
และสามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ตัวลิงค์ด้านล่างนี้
รายละเอียดทาง เพจเฟซบุ๊ก
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
ประมวลภาพ พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

#Rcac #ภาพบรรยากาศ

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6) โดยได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนตัวแทนชุมชนบ้านโพนสูง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร, ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า, ชุมชนคุณธรรมบวร On Tour บ้านธงชัย

ร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนต่อไปนี้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมชุบแป้งทอดจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(นายตุลย์ รักคู่ และน.ส.ชลธี เจวารี)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศได้แก่ ทีมจิไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (น.ส.ปนัดดา โนนใหม่และ ศีริลักษณ์ ชูช่วงไชย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัลได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ทีมขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นายชยพล บุญเรียงและนายพีรพัฒน์ เจียมทอง)และทีมแฮปปี้พัฟ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (นายอันวา บาเหะ และ นายอธิวัฒน์)

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 และการนำเสนอผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน ณ บริเวณพื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 (โซน A) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

และสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และเพจชนช้างกราฟิก

#ชนช้างกราฟิก #ชนช้างกราฟิกปีที่6 #นักออกแบบรุ่นใหม่ #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม

#84rcac #RCACBKK #RCAC84 #RCACPR #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

ประมวลภาพบรรยากาศ งานเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของพิเชษฐ กลั่นชื่น” และพิธีเปิดนิทรรศการภาพจิตรกรรม ของพิเชษฐ กลั่นชื่น วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564

#Rcac #ภาพบรรยากาศ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของพิเชษฐ กลั่นชื่น” ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง และร่วมฟังเสวนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

พร้อมชมการแสดงจาก “พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี” ในพิธีเปิดนิทรรศการภาพผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัยในรูปแบบงานจิตรกรรม ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปิน สื่อมวลชน และผู้สนใจ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการผลงานภาพจิตรกรรม ของพิเชษฐ กลั่นชื่น ได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#thecompany #pichetklunchundancecompany #10ปีการเดินทางpichetklunchundandecompany

#84rcac #Rcacbkk #Rcac84 #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

 

ขอเชิญคนมีไฟใจรักการออกแบบ มาปล่อยพลังสร้างสรรค์ผลงานให้โลกได้จดจำ ในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest) ภายใต้แนวคิด The Spirit of CPOT ชิงรางวัลชนะเลิศ 120,000 บาท
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนมีไฟใจรักการออกแบบ
มาปล่อยพลังสร้างสรรค์ผลงานให้โลกได้จดจำ
ในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT Logo Contest)
ภายใต้แนวคิด The Spirit of CPOT
ชิงรางวัลชนะเลิศ 120,000 บาท
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ที่ กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อสอบถาม 0 2209 3597 / 0 2209 3599
อยากรู้จัก CPOT click เลย www.cpotshop.com
ส่งกันมาเยอะๆนะคะ
ขอเชิญชม นิทรรศการ ILLUMINA ผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย
เตรียมพบกับ
นิทรรศการ ILLUMINA เป็นผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย และเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมจัด
นิทรรศการนี้ งานออกแบบและศิลปะทั้งหมดใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐมเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ แก้วเป็นวัสดุที่น่าหลงใหลมีสีสันและเนื้อวัสดุชวนมอง จึงมีศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์สนใจนำวัสดุชนิดนี้มาสร้างงานทุกยุคสมัย แต่งานศิลปะแก้วในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังอยู่ในแวดวงจำกัด
การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานจากการค้นคว้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในงานศิลปะแก้ว การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้เห็นความเป็นไปได้หลากหลาย ในการทำงานด้วยวัสดุชนิดนี้ ผลงานชุดนี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า warm glass เป็นวิธีการทำงานโดยควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาให้ความร้อนแก่แก้วอย่างเหมาะสม มีเทคนิคหลากหลายในการแปรรูปแก้ว อาทิ ทำให้ยืดออกเป็นทรง หลอมติดกันเป็นชั้นสีและลวดลาย ทำให้แก้วจับตัวเป็นเกล็ด และหลอมจนหล่อในแม่พิมพ์ได้ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานศิลปะในสื่อใหม่ ผลงานที่นำมาจัดแสดงจึงมีทั้งงานออกแบบผสมผสานกับงานสร้างสรรค์ศิลปะ
นิทรรศการ ILLUMINA
จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2
ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2564
เวลา 10.00 – 19.00 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
OCAC ART MODEL
กำหนดการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : Young Art Model 2020) ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02-209-3757 (จ. – ศ. เฉพาะเวลาราชการ)
กดติดตาม และรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/OCAC296/
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OCAC’s ART COLLECTION นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน OCAC’s ART COLLECTION นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการผลงานศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION) ในครั้งนี้นับเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานสะสมครั้งยิ่งใหญ่ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ทำหน้าที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่าด้านศิลปะร่วมสมัย จากผลงานของเหล่าศิลปินผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันในทุกมิติเอาไว้เพื่อเป็นสมบัติของชาติโดยได้คัดสรรผลงานศิลปะสะสมจำนวนมากกว่า 50 ผลงาน เพื่อนำมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชม จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564
ณ บริเวณโถง ชั้น 1
ส่วนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องจัดนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการผลงานสะสมฯ ครั้งสำคัญนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังถือเป็นการเชิดชูเกียรติต่อศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสื่อสารแง่มุมความคิดเกี่ยวกับสภาพแห่งปัจจุบันสมัยให้สังคมได้รับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร 02 209 3757
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี” และเปิดนิทรรศการ ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “THE COMPANY 10 ปี แห่งการเดินทาง ของ พิเชษฐ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี”
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคมนี้ ที่ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
14.00 เสวนา โดยวิทยากรด้านศิลปะ
16.00 เปิดนิทรรศการ บันทึกการเคลื่อนไหว
16.30 การแสดงของ Pichet Klunchun dance company
ร่วมฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ คุณถนอม ชาภักดี, คุณคำหอม ศรีนอก, คุณพัฒพงศ์ มณเทียร, คุณปวิตร มหาสารินันทน์ และ Mr. Lim How Ngean ที่เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
และรับชมการแสดงร่วมสมัยจาก Pichet Klunchun Dance Company บริเวณที่จัดนิทรรศการ
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการภาพผลงานจิตรกรรมจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7 – 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม https://fb.me/e/ArzNkIqR
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0959569166
เพจ Pichet Klunchun Dance Company
https://www.facebook.com/pklifework/
ภาพบรรยากาศ การติดตั้งนิทรรศการ บันทึกการเคลื่อนไหว ภาพผลงานจิตรกรรมชิ้นเอกโดยคุณพิเชษฐ กลั่นชื่น
และเตรียมความพร้อมสำหรับงานเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการเต้นและการแสดง
157
จำนวนคนที่เข้าถึง
14
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
คุณ และคนอื่นๆ อีก 2 คน
แชร์ 1 ครั้ง
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์
X