ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564
..ประชาสัมพันธ์…
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม ฟรี!!!! กับ “โครงการวัยเกษียณเขียนสร้างงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแนวคิด
.
อ่าน คิด เขียน ใช้เวลาชีวิตอย่างมีคุณค่า
*การคิดโครงเรื่อง (plot)
*การย่อเรื่อง
*การเขียนความเรียง
*การเขียนสารคดี
เพื่อสร้างงานให้เป็นจริงในยุคออนไลน์
อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
1. อายุตั้งแต่ 55-75 ปี
2. ประสบการณ์/หรือชื่นชอบ การอ่านและการเขียน
3. มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
4. สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกครั้ง
#หลักเกณฑ์ในการสมัคร : เขียนความคิดในลักษณะเรียงความ ในหัวข้อ #ชีวิตที่เหลือคือหน้ากระดาษแผ่นใหม่ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยฟ้อนต์ Thai Sarabun New ขนาดฟ้อนต์ 16 บันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งมาพร้อมลิงก์รับสมัครได้ที่: https://forms.gle/qdx5gdCPKLoYvzST7 หรือสแกน QR-code
: วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยทางโครงการฯ จะแจ้งโดยตรง และทาง www.bangkoklivenews.com
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คุณอรสม สุทธิสาคร นักเขียนสารคดี-รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ.2552 มีผลงานสารคดีรวมเล่ม เช่น คนค้นชีวิต สนิมดอกไม้ นักโทษประหารหญิง ฯลฯ
3. ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทประพันธ์เรื่อง “ปลายจวัก” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบทละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่องทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
• ผลงานของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม
เพื่อเผยแพร่ผลงาน ประชาสัมพันธ์ และเสนองานในวงกว้างต่อไป
***การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นที่สิ้นสุด
***กำหนดการอาจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
***การอบรม 6 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2564
สถานที่เรียน : กรุงเทพมหานคร
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ปิดให้บริการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

🐲หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน🐲

ปิดให้บริการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ “วันตรุษจีน”
และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
🐄🐄🐄🐄

心想事成 (ซินเซี่ยงซื่อเฉิง)
ขอให้สมปรารถนาในทุก ๆ เรื่อง
(ที่มาข้อความ: wongnai.com)

สุขสันต์วันตรุษจีน
ตรุษจีนปีนี้ ดูแลตัวเอง และครอบครัวให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
กระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขก้าวสู่ปีฉลูทอง เฉลิมฉลองอวยพรตรุษจีน สานสัมพันธ์ ๒ วัฒนธรรมไทย – จีน (asian lanterns)(asian lanterns)
ภาพบรรยากาศ การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง” โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง”
โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
และ ผู้ดำเนินรายการ โดย นางสาวปุณรดา แสงสมบูรณ์
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”เสนอละครหุ่นเงาร่วมสมัย ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง” โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์

#RcacPR #ประชาสัมพันธ์
#วันนี้
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. เสนอละครหุ่นเงาร่วมสมัย ตอน “หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง”
โดยกลุ่มศิลปินคณะคิดบวกสิปป์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงหุ่นเงาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียง

สามารถรับชมได้ทาง เฟซบุ๊ก
#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

#เพลินศิลป์ร่วมสมัย #ถ่ายทอดองค์ความรู้ #ศิลปะร่วมสมัย #ละครหุ่นเงาร่วมสมัย #หนังสือศิลปะเล่าเรื่อง #ศิลปินคณะคิดบวกสิปป์

#Rcacfromhome
#Rcac #Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporarayartcenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ภาพบรรยากาศ การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย”
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน”
โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ
ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
ร่วมด้วยพิธีกรรายการ นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง
และ ผู้ดำเนินรายการ โดย นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
และติดตามการถ่ายทอดสด “รายการเพลินศิลป์ร่วมสมัย”
ในตอนต่อๆไป ได้ทาง
https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” จัดโดย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ขอเชิญชม การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ
ห้ามพลาด!
ถ้าอยากรู้ว่าจะ “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน” ได้อย่างไร
ขอเชิญชม การถ่ายทอดสดรายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ แก่ผู้ที่สนใจงานศิลปะทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.
เสนอตอน “เปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเงิน”
โดยนายณัฐท์ศรันย์ ศิริกิจ ศิลปิน/ช่างภาพอิสระ ที่มีชื่อเสียงในถ่ายภาพปลากัดได้อย่างวิจิตรงดงาม
สามารถรับชมได้ทาง #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/
จัดโดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 และร่วมตอบคำถามว่า “เราจะอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างไร”

#RCACPR #VeniceArchitectureBiennale2021 #BiennaleArchitettura2021 #HowWeWillLiveTogether #Elephant_ThaiPavilion

เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ประเทศไทยคือหนึ่งใน 61 ประเทศจากทั่วโลก ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 และร่วมตอบคำถามว่า “เราจะอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างไร”
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านติดตามชมส่วนหนึ่งของนิทรรศการ ที่เราจะนำไปจัดแสดงในไทยพาวิลเลียน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ผ่าน https://www.labiennale.org/…/national-participations-0

This coming May, Thailand will be among the 61 countries participating in the 17. Biennale Architettura, and joining in the discussion ‘How will we live together?’
Office of Contemporary Art and Culture, Thailand’s Ministry of Culture and the Association of Siamese Architects under Royal Patronage invite you to check out a Sneak Peek of what we will be bringing to Venice from 8 February on https://www.labiennale.org/en/architecture/2021/national-participations-0

#84rcac #Rcac #Rcac84 #RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ประมวลภาพพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ” วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#ประมวลภาพกิจกรรม
#พิธีเปิดนิทรรศการ
นิทรรศการศิลปะ “7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ”
วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปะ 7 รอบนักษัตร เนื่องในวาระอายุ 84 ปีของอาจารย์ปรีชา อรชุนกะ
พร้อมด้วย นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผู้บริหาร ศิลปิน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว

นิทรรศการครั้งนี้นับเป็นการแสดงผลงานเดี่ยวครั้งที่ 16 ของ ปรีชา อรชุนกะ ศิลปะร่วมสมัยแนวนามธรรม ยุคแรกของไทย และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ จำนวนกว่า 100 ชิ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรง บันดาลใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนบุคลากรด้านศิลปะ
ในการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปต่อยอดสร้าง องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในอนาคต

ผลงานจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10.00 – 19.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 224 8030 ต่อ 202
#Rcac #84rcac #RCAC84 #RCACBKK #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#RatchadamnoenContemporaryArtCenter

X