ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#Rcac #ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2564 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

ภาพบรรยากาศ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) โดยผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยปรับรูปแบบเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยแบ่งการบรรยาย ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงเช้าการบรรยายเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อชุมชน และการถอดแบบกราฟิกชนิด Vector
โดย ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ
โดยให้ผู้ร่วมรายการแบ่งเป็น 3 ที่
จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา

ช่วงบ่ายการบรรยาย เรื่องการนำอัตลักษณ์ชุมชนมาใช้ในการสร้างแบรนด์ โลโก้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
โดยอาจารย์สุวพัชร โสวภาค
โดยให้ผู้ร่วมรายการแบ่งเป็น 3 ที่
จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา

 

#ภาพบรรยากาศ

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6)
โดยมีนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) เข้าร่วมฟังการอบรม

โดยมี ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ
และ อาจารย์สุวพัชร โสวภาค ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านการออกแบบแก่ผู้เข้าแข่งขัน
มีการถ่ายทอดสด การบรรยายเรื่องการออกแบบ เอกสารและแนะนำชุมชนป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้โครงการได้ปรับรูปแบบการอบรมให้เป็นแบบ New normal แบ่งเป็น 3 ที่ จังหวัดกรุงเทพ นครราชสีมา และสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ Google meet
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

สามารถชมย้อนหลัง ติดตามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมทางเพจเฟซบุ๊ก ชนช้างกราฟิก

#ชนช้างกราฟิก #ชนช้างกราฟิกปีที่6 #การออกแบบ
#สศร #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
#Rcacbkk #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

9 มกราคม 2564
วันเด็กแห่งชาติ

“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

#วันเด็กแห่งชาติ
#84Rcac #Rcac84 #Rcac #Rcacbkk
#RatchadamnoenContemporaryArtCenter #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

นิทรรศการ รางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (เผยแพร่พระเกียรติคุณ ในฐานะองค์ศิลปินศิลปาธร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563)
#ศิลปาธร 2561
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นศิลปาธร 2561 แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในสาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ)
รางวัล “ศิลปาธร” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดมอบรางวัลในสาขาดังกล่าว รวมถึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการถวายรางวัลศิลปาธรแด่พระบรมวงศานุวงศ์…
(ภาพถ่ายจากนิทรรศการ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2561 ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ 7 สิงหาคม 2561)
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๔
“องค์ศิลปินศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปี 2561 ทรงมี พระปรีชาสามารถในงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ พระปรีชาญาณเปรียบประดุจเส้นไหมที่ร้อยเรียงเรื่องราว ความคิด เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชนและการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์สูง ทรงผสานนำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากล เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานทรงออกแบบ มีความโดดเด่นและส่งอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนา ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทย ทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทรงงานด้วยความวิริยะพากเพียร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
๘ มกราคม ๒๕๖๔
“องค์ศิลปินศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) ประจำปี 2561 ทรงมี พระปรีชาสามารถในงานออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ พระปรีชาญาณเปรียบประดุจเส้นไหมที่ร้อยเรียงเรื่องราว ความคิด เชื่อมโยงมิติทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ชุมชนและการศึกษาจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์สูง ทรงผสานนำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากล เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานทรงออกแบบ มีความโดดเด่นและส่งอิทธิพลต่อแนวทางการพัฒนา ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอของประเทศไทย ทรงเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการทรงงานด้วยความวิริยะพากเพียร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

ขอเชิญชม “EYE Scramble 2” นิทรรศการศิลปกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
“EYE Scramble 2”
นิทรรศการศิลปกรรม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การจัดนิทรรศการ Eye Scramble ครั้งที่ 2 เป็นการต่อยอดการแสดงผลงานศิลปะของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยมีเป้าหมายในการนำเสนอผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานของตัวนักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแสดงผลงานจำนวน 18 คน จำนวน 18 ผลงาน
นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ขอความร่วมมือผู้เข้าชมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac
ขยายเวลาถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 นิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย) Fighting Covid-19 with heARTS ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
#RCAC #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
นิทรรศการ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาทัศนศิลป์และสาขาภาพถ่าย)
Fighting Covid-19 with heARTS
นิทรรศการสาขาทัศนศิลป์ จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย จำนวน 208 ชิ้น และสาขาภาพถ่าย จัดแสดงผลงานจากการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” จำนวน 1,101 ภาพ
ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
**โดยขยายเวลาจัดแสดง ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2093755, 02-2093757
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
เปิดให้บริการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
อังคาร – อาทิตย์
เวลา 10.00 – 19.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมนิทรรศการ
– รักษาระยะห่างจากผู้เข้าชมท่านอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
ติดต่อ – สอบถาม
โทรศัพท์ 0 2224 8030 ต่อ 202, 302, 315
โทรสาร 0 2224 8031
เว็ปไซต์ www.rcac84.com
อีเมล rcac.talk@gmail.com
Facebook/rcac84
Instagram @84rcac
ระเบียบและมาตรการ การใช้เข้าบริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19)
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ขอความร่วมมือ ผู้เข้าชมนิทรรศการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในหอศิลป์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จากประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรฯ เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาด การแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
—————————————
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 2 – 3 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 2 – 3 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

#โควิด19 #covid19 #Artnocovid
#Rcac #Rcac84 #84rcac #Ratchadamnoencontemporaryartcenter
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 


สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564

Cr : รองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี  รองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่มาของคลิปอาร์ต : โครงการ ๑๐๐แรงบันดาลไทย ภาพเครื่องแขวน จากวัดระฆังโฆษิตาราม กรุงเทพ ภาพคนเป่าแตรและภาพเทพพนม จากวัดโพธาราม จังหวัดชัยนาท ภาพหน้าสิงห์จากวัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท ภาพดอกไม้ จากวัดหนองในเหนือ จังหวัดสระบุรี ภาพดาวเพดาน จากวัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท

#สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #กระทรวงวัฒนธรรม
#Rcacbkk #Rcac #Rcac84 #84rcac
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Read More

X