นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

 

นิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
 16 - 27 พฤศจิกายน 2561
 ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 209 3760 (วันและเวลาราชการ)

 

 


 

 

 

และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย :

การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

 

รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง

และวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 

ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://goo.gl/forms/dFFxiY12q8UV4UYV2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 209 3760 (ในวันและเวลาราชการ)X