นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 11 ตอน รวมิคซท-Mixed

นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 11 ตอน รวมิคซท-Mixed

โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์และประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

3 – 12 ตุลาคม 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น.)

 


 

Din Puean Mueg 11 (Mixed)

 

An exhibition by art students from Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

3 – 12 October 2019

Exhibition 5 and U Gallery (2nd Floor) Ratchadamnoen Contemporary Art Center

(Opening Reception: 3rd October 2019 5:30 PM onwards)

 


 X