ประมวลภาพความประทับใจจากกิจกรรม “Food Fun Frame”

ประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจจากกิจกรรม เล่น เรียนรู้ ดูงานศิลป์ “Food Fun Frame” เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

  

  

    

  

  

    

 

  

โดยกิจกรรมฯ ในวันแรก ประกอบด้วยพิธีเปิด โดยนางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน ต่อด้วย การเสวนาในหัวข้อ “ข้าว” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ และคุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ก) ดำเนินรายการโดย ณธช วรพรรุจี และ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกอบอาหารเชิงสร้างสรรค์, การจัดจานอาหารเพื่อการรับประทานโดย คุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ก) ในช่วงบ่าย

 

 

  

 

  

 

 

 

       

 

 

 

  

และกิจกรรมในวันที่สอง มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดจานอาหารเพื่อการโฆษณา และมีกิจกรรมการจัดจานและถ่ายรูปอาหาร รวมถึงการทำไอศกรีมจำลอง โดย คุณดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ Food Stylist ชื่อดังของเมืองไทย ทั้งนี้มีผู้เข้ารับอบรมจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

 X