บรรยากาศพิธีเปิดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

 

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี 2562 (ครั้งที่ 1)

 

โดยในงานมีการชี้แจงภาพรวมกิจกรรม และ แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ตามประเภทงานเขียนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 X