ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยวีรยุทธ ศรีเกษร

 

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “กนกวิวัฒน์” โดยศิลปิน วีรยุทธ ศรีเกษร

 

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

    X