กรุงเต้นมหานคร (Exchange Experiences)

กรุงเต้นมหานคร
(Exchange Experiences)

เป็นโครงการที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ กรุงเต้นมหานคร – krungtenmahanakhon

จัดทำขึ้นเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่


เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้น้อง ๆ ที่รักและสนใจในการเต้นได้มีโอกาสเรียนรู้ จากเหล่าวิทยากร เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเต้นและส่งต่อแรงบันดาลใจเพื่อไปประกอบอาชีพในสาขางานต่าง ๆ


โครงการ
“ กรุงเต้นมหานคร ExchangeExperiences “

 

มีด้วยกันทั้งหมด 11 คลาส จากวิทยากร 11 ท่าน เเละไม่เพียงเท่านั้นภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ Hiphop รวมไปถึง Hiphop Brands Fashion ที่จะมาจัดตั้งภายในงานอีกด้วย

 

เเล้วพบกันในวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562

 


ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

เปิดรับลงทะเบียนเเล้วทางเพจกรุงเต้นมหานคร


สำคัญที่สุด ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!!

 

#กรุงเต้นมหานคร
#ExchangeExperience
#กรุงเต้นคือเมืองสวรรค์ #savethedate
#INSPIREproductive
#TCGentertainment
#JONE500X