สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ เพจดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย
“ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ร่วมด้วย จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
สรณัฐ ไตลังคะ สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
ทาง https://drive.google.com/open?id=1XawN2KAkPh7teddmTjZ8-h9TdYeD-BZp132E2dlOZgU
ประกาศผล วันที่ 16 มกราคม 2563 ทาง Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สอบถามเพิ่้มเติม โทร 02 209 3752 – 3X