การอบรมต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์ “คิดเขียนเป็นเรื่อง ฝันเฟื่องเป็นเล่ม”

การอบรมต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์ “คิดเขียนเป็นเรื่อง ฝันเฟื่องเป็นเล่ม”

กำหนดการอบรมต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์
“คิดเขียนเป็นเรื่อง ฝันเฟื่องเป็นเล่ม”
ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข
อบรมนำ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

——————

อบรมนำ
วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

๙.๐๐
เปิดงาน โดย ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง)

๙.๑๕-๑๐.๓๐
การเสวนา “ชีวิต-คิดอย่างไรให้เป็นเรื่องเพื่อเขียน”
ชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
ประชาคม ลุนาชัย นักเขียนรางวัลแม่โขงอะวอร์ด
ธารา ศรีอนุรักษ์ นักเขียนรางวัลมติชนอะวอร์ด
ดำเนินรายการโดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์อิสระ รางวัล ม.ล,บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐
“สุนทรียะ –ในสายตานักวิจารณ์ :เขียนอย่างไรจึงจะเป็นเรื่องน่าอ่าน”
พรธาดา สุวัธนวนิช -นักวิชาการวรรณกรรม
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย –นักวิจารณ์อิสระ
อรพินท์ คำสอน-นักวิจัยนักวิจารณ์
ดำเนินรายการโดย พินิจ นิลรัตน์ กวี นักเขียน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
แบ่งกลุ่ม “คิด-เขียนตัวต่อตัว เรื่องต่อเรื่อง”
ชมัยภร บางคมบาง(แสงกระจ่าง)-นวนิยาย
ประชาคม ลุนาชัย-สารคดี
สุริยัน สุดศรีวงศ์-วรรณกรรมเยาวชน
ธารา ศรีอนุรักษ์-เรื่องสั้น
พินิจ นิลรัตน์-กวีนิพนธ์

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
สรุป-การส่งทอดสืบเนื่องฝันเฟื่องทุกสามเดือน
โดย ชมัยภร บางคมบาง


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031