นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 11 ตอน รวมิคซท-MIXED

นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 11 ตอน รวมิคซท-MIXED

นิทรรศการดินเปื้อนหมึก ครั้งที่ 11 ตอน รวมิคซท-Mixed

โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์และประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

3 – 12 ตุลาคม 2562

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U Gallery ชั้น 2 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

(พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น.)


Din Puean Mueg 11 (Mixed)

An exhibition by art students from Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin

3 – 12 October 2019

Exhibition 5 and U Gallery (2nd Floor) Ratchadamnoen Contemporary Art Center

(Opening Reception: 3rd October 2019 5:30 PM onwards)


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031