นิทรรศการศิลปะ “LOOKING 8”

นิทรรศการศิลปะ “LOOKING 8”

นิทรรศการศิลปะ “Looking 8”

โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2562

(พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น.)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

facebook.com/looking.art.exhibition/

_______________________________________________________________

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “Looking 8”

โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น.

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 16:00 น.

– ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา 16:30 น.

–  คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เวลา 17:00 น.

–  ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

–  นางสาวนวพร ลอยฟ้า (พิธีกร) กล่าวรายงาน

–  ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับ

–  ผู้แทนนักศึกษามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

–   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์) กล่าวถึงที่มาของนิทรรศการ

–   ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ธงชัย รักปทุม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิดนิทรรศการ

–  ผู้แทนนักศึกษามอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน

–  ประธาน ศิลปินรับเชิญ คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน

–  ผู้แทนนักศึกษานำประธานในพิธีเดินชมนิทรรศการ

–  ประธานเดินทางกลับ


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031