นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10)

นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10)

นิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ อินเทน (IN 10)
โดย นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
และพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2
ติดตาม และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/IN10Exhibition/


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031