นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

*For English, please scroll down,*

นิทรรศการ งดงามในความพอเพียง “คิดถึงพ่อ”

โดย สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)

ระหว่างวันที่ 2 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

Beautiful Sufficiency Sangkasi (Zinc Sheet) Art Exhibition

“In Remembrance of King Rama IX”

by Somsak Sumpochanont (Somsak Sangkasi)

2 – 21 February 2019

Workshop Room 2, 2nd Floor

RATCHADAMNOEN CONTEMPORARY ART CENTER


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031