นิทรรศการ EYE SCRAMBLE

นิทรรศการ EYE SCRAMBLE

Eye Scramble
นิทรรศการศิลปกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4
สาขาจิตรกรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3 – 14 กันยายน 2562
(พิธีเปิดนิทรรศการ 6 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น.)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน


Eye Scramble
An exhibition by 3rd and 4th year students from Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

3 – 14 September 2019
(Opening Reception: 6 September 2019, 5 PM onwards)

at Exhibition 5 and U-Gallery
Ratchadamnoen Contemporary Art Center


ข่าวสารอื่นๆ

Address

84 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bawonniwet
Sub-District, Phra Nakhon District,
Bangkok 10200

Call Us

Phone. 0 2224 8030 ext. 202
Fax. 0 2224 8031