ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบ ระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และมีการแถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ CBT Thailand (internal launch event) โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารของสำนักงานฯ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และน้องอุดมศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562

เวลา 10.00 น.- 19.00 น.(ยกเว้นวันจันทร์)

ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2  หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 

 X