นิทรรศการ “คชนาทนฤธาตุ”

นิทรรศการ “คชนาทนฤธาตุ” นิทรรศการศิลปกรรม โดยสล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก

จัดแสดงระหว่าง 9 – 25 กันยายน 2559

ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

เปิดนิทรรศการ 9 กันยายน 2550 เวลา 18:00น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมชาติ เทพไชย อดีตผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

Category

News & Event

X