“ประชาชนร่วมฉลองในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา”

ประชาชนร่วมฉลองในวโรกาสที่รัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

ชื่อภาพ           “ประชาชนร่วมฉลองในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชามายุ 80 พรรษา”

เทคนิค            ภาพพิมพ์แกะไม้

ขนาด             60 x 47 เซนติเมตร

ศิลปิน            ชัย  ราชวัตร

การเฉลิมฉลองอันงดงามเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบัน ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489  ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 19 พรรษา ตลอดระยะเวลาในช่วงรัชกาลของพระองค์จึงเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าทรงมีพระชนมายุและครองราชสมบัติได้ยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีต  พระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติให้แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรของพระองค์นับเป็นคุณประโยชน์มากมายมหาศาล รัชกาลที่ 9 จึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนอย่างแท้จริง ทรงผ่านราชพิธีและรัฐพิธีที่เหล่าข้าราชการและประชาชนได้รวมใจกันมอบถวายแก่พระองค์ท่านมาแล้ว อันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่และตรึงตาตรึงใจอย่างมิรู้ลืม เช่น

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรา เมื่อวันที่  28 เมษายน พ.ศ. 2493

พระราชพิธีทรงผนวชในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ 5 ธันวาคม พ ศ 2506

พระราชพิธีรัชดาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 25 ปี พุทธศักราช 2514

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  6 รอบ 5   ธันวาคม พ.ศ. 2540

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549

และครั้งล่าสุดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งานเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นงานฉลองที่ยิ่งใหญ่ ที่ประกอบด้วยราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่างๆ ในภาคประชาชนจัดกิจกรรมกันตลอดปีและทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครจัดซุ้ม “พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแรงบันดาลใจของปวงชน” จำนวน 38 ซุ้ม จากพระบรมมหาราชวัง ถนนราชดำเนิน สนามเสือป่าไปจนถึงพระราชวังสวนจิตรลดา มีงานประกวดพลุนานาชาติถึง 5 วัน และที่สำคัญที่สุดคือประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีทั้งการออกรับเสด็จฯ  และการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพร ณ มุขเด็จพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ภาพนี้จิตรกรวาดขึ้นให้เห็นบรรยากาศอันงดงาม  เมื่อเหล่าประชาชนนับแสนได้รวมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณมณฑลท้องสนามหลวง เหนือขึ้นไปของภาพแลเห็นพระบรมมหาราชวัง สัญลักษณ์อันสง่างาม ศูนย์รวมจิตใจ รวมไปถึงที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์

X