ปิดให้บริการชั่วคราว หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

ประกาศ // Announcement

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ห่วงใยในความปลอดภัยของ
ผู้เข้าชมทุกท่าน
จึงขอแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

Due to the outbreak of COVID-19, Ratchadamnoen Contemporary Art Center cares about the safety of our visitors,

we will be closed during 22nd March – 13th April 2020.

Category

Art of the month

X