พลังการผลิต

ศิลปิน : ประเทือง เอมเจริญ

ผลงาน : พลังการผลิต

ปี : 2522

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาดผลงาน : 136 x 110.50 ซม.

ประเทืองวางสัญญะของชีวิตชาวนาอย่างชัดเจนด้วยล้อเกวียนกลางภาพ เหนือขึ้นไปคือคันไถและงอบ เน้นเมล็ดข้าวขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างแสดงการเปลี่ยนไปของแต่ละช่วงจากเหลืองสดไปสู่ความทะมึนมืด  แทรกพื้นหลังภาพด้วยทุ่งนาและบ้านไทยในชนบท ศิลปินประกาศความสำคัญของชาวนาผู้ปลูกข้าว “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” คือกระดูกสันหลังของประเทศไทยด้วยวาทกรรมในข้าวเปลือกคุณธรรมว่า “เมล็ดข้าวนั้นเล็กนิดเดียว แต่บรรจุคุณธรรมความเมตตาต่อชีวิตมนุษย์ไว้มากมาย เมื่อเมล็ดข้าวถูกบดสีเปลือกนอกออกทิ้ง เมล็ดข้าวนั้นได้เสียสละเครื่องห่อหุ้มภายนอกโดยสิ้นเชิงและอุทิศเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ภายใน เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ เมล็ดข้าวนั้นเล็กนิดเดียว แต่ก็แบกภาระของชีวิตมนุษย์ไว้ได้ เมล็ดข้าวนั้นเล็กนิดเดียว แต่ด้วยพลังความเมตตา เมล็ดข้าวจึงได้กำเนิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อหล่อเลี้ยงเลือดเนื้อและชีวิตมนุษย์เสมอมา” (ประเทือง เอมเจริญ, ๒๕๓๕: ๘๔)

 

ผลงานจากนิทรรศการศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

สามารถชมนิทรรศการฯ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02 209 3757

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มากกว่า 70 ผลงาน (ครั้งที่ 1)

Category

Art collection, Art of the month

X