“รัชกาลที่ ๗ พร้อมพระอนุชาเสร็จนิวัติสู่พระนคร”

ชื่อภาพ  “รัชกาลที่ ๗ พร้อมพระอนุชาเสร็จนิวัติสู่พระนคร”

เทคนิค  ภาพพิมพ์ชิลค์สกรีน

ขนาด     ๓๙.๘ x ๖๑ เซนติเมตร

ศิลปิน    สมภพ บุตราช

รัชกาลที่ ๘ เสด็จสู่นิวัติสู่พระนครครั้งที่ ๒ พร้อมพระอนุชาธิราช โดยเครื่องบิน พระที่นั่ง ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท์มหิดล รัชกาลที่ ๘ เสด็จขึ้นครองราชย์หลังจากที่รัชกาลที่ ๗ ทรงประกาศสละราชสมบัติเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๔๗๗ ในขณะนั้นทรงประทับอยู่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับพระราชชนนี มีพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ พร้อมกับสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชาธิราช โดยประทับเรือ “เมโอเนียน”ของบริษัทอิสต์อเชียติก ประชาชนชาวไทยต่างใจจดใจจ่อรอที่จะชื่นชมพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์น้อยที่งดงามทั้งพระรูปโฉมและพระราชอิริยาบถ ทรงประทับอยู่ในประเทศไทยได้เพียง ๔๙ วัน ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับเพื่อทรงศึกษาต่อ ณ เมืองโลซานน์

อีก ๗ ปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมพระอนุชาธิราชจึงเสด็จนิวัติสู่พระนครเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๘ โดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จถึงสนามบินดอนเมือง เวลา ๙.oo น การเสด็จมาครั้งนี้มิใช่กษัตริย์พระองค์น้อยเช่นที่เคยเห็นครั้งก่อน แต่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนุ่มที่สง่างาม ทรงมีพระรูปโฉมที่เจริญตา มีแววพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคุณ ตลอดเส้นทางระหว่างดอนเมืองเข้าสู่พระนครด้วยรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีจิตรลา ที่นั่นมีการรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ประชาราษฎร์ต่างใจจดใจจ่อรอเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางพระราชดำเนินผ่านถนนราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง การเสด็จนิวัติพระนครในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ผ่านความทุกข์โศกในช่วงของสงครามครั้งที่ ๒ และเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันภายในประเทศ ทรงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักความชื่นชมอย่างพร้อมหน้าในภาพนี้เป็นช่วงเวลาขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท์มหิดล พร้อมเสด็จพระราชอนุชาธิราชก้าวพระบาทลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเหยีบพื้นแผ่นดินไทย ทรงพระมาลาเมื่อทรงได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีจากวงดุริยางค์ สายตาทุกดวงจับจ้องไปที่ทั้งสองพระองค์ อันเป็นเวลาเช้า ๙.oo น  ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ชื่อภาพ  “รัชกาลที่ ๗ พร้อมพระอนุชาเสร็จนิวัติสู่พระนคร”
เทคนิค  ภาพพิมพ์ชิลค์สกรีน
ขนาด     ๓๙.๘ x ๖๑ เซนติเมตร
ศิลปิน    สมภพ บุตราช
รัชกาลที่ ๘ เสด็จสู่นิวัติสู่พระนครครั้งที่ ๒ พร้อมพระอนุชาธิราช โดยเครื่องบิน พระที่นั่ง ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

X