ไม่ปรากฏชื่อผลงาน

ศิลปิน : ประหยัด พงษ์ดำ

ผลงาน : ไม่ปรากฏชื่อ

ปี : 2504

เทคนิค : สีน้ำมันบนกระดาษพิมพ์

ขนาดผลงาน : 50 x 70 ซม.

ผลงานเนื้อเรื่องของคนตาย สะท้อนความรู้สึกทุกข์หนักเป็นภวังค์ความตายที่ประหยัดรับรู้กับการเสียแม่โดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นกันในครั้งสุดท้าย องค์ประกอบภาพยังคงนิยมมุมมองในระยะใกล้ใช้ผ้าขาวคลุมร่างไร้ชีวิตที่ทอดนิ่ง สำหรับพิธีกรรมแรกของงานศพให้เป็นความเด่นกลางภาพรายรอบด้วยสรรพสิ่งทางพิธีกรรมที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศสลัวทึมในค่ำคืนแห่งการพรากจาก

 

ผลงานจากนิทรรศการศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

สามารถชมนิทรรศการฯ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02 209 3757

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มากกว่า 70 ผลงาน (ครั้งที่ 1)

Category

Art collection, Art of the month

X