ไม่มีชื่อผลงาน

ศิลปิน : ชวลิต เสริมปรุงสุข

ผลงาน : ไม่มีชื่อ

ปี : 2540

เทคนิค : สีอะคริลิกบนผ้าใบ

ขนาดผลงาน : 200 x 200 ซม.

จิตรกรรมไร้ชื่อในโครงขาวดำภาพคู่ของชวลิตแสดงความงามจากการทำงานของแถบขอบคมกริบกับความนุ่มนวลของน้ำหนักในพื้นที่เท่า ๆ กัน เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งตรงข้ามด้วยการประสานเข้าหากันและแสดงมิติลวงตาของส่วนหน้า แนวเส้นตั้งในภาพซ้ายซึมเข้าสู่โครงสร้างเส้นตัดเฉียง ส่วนในภาพขวาแนวเส้นตั้งทำงานเป็นทั้งส่วนหน้าและหลังในเวลาเดียวกัน การประสานของน้ำหนักทั้งหมดสร้างความเป็นเอกภาพขึ้นอย่างสมบูรณ์

 

ผลงานจากนิทรรศการศิลปะสะสมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC’s ART COLLECTION)

สามารถชมนิทรรศการฯ

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โทร. 02 209 3757

ซึ่งนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะสะสมฯ (OCAC’s ART COLLECTION) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างคุณค่าในเชิงสุนทรียะอันเป็น เครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้นำผลงานศิลปะอันล้ำค่ามาจัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร มากกว่า 70 ผลงาน (ครั้งที่ 1)

 

Category

Art collection, Art of the month

X