Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/rcac84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1931

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/rcac84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1931
RCAC84 | “รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”
Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/rcac84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1931

“รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”

ชื่อภาพ           “รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม”

เทคนิค            ภาพพิมพ์หิน

ขนาด             40 x 57.9 เซนติเมตร

ศิลปิน            เนติกร  ชินโย

ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะโปรดการวาดภาพ ทรงวาดสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา และภาพอื่นๆ อีกนับร้อยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  นอกจากจะทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีแล้ว ยังทรงโปรดที่จะเขียนภาพสีน้ำมันอีกด้วย หลังจากที่ได้ทรงขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แล้ว ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวการศึกษาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชภารกิจในอนาคตเมื่อทรงประทับอยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์ จึงทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์และกฎหมายเป็นหลัก แต่ก็ยังให้ความสนพระทัยในความรู้ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ อักษรศาสตร์ ดนตรีและศิลปะ ทั้งนี้เพราะวิชาเหล่านี้ทำให้พระองค์อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนธรรมดามากขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยศึกษางานจิตรกรรมมาตั้งแต่เสด็จประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ในระหว่างปี พ.ศ. 2480-2488 แต่ไม่ได้ทรงเข้าศึกษาที่สถาบันศิลปะแห่งใด เสด็จฯทอดพระเนตรงานศิลปะตามหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์เช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาในประเทศยุโรปทั่วไปตามรูปแบบการศึกษาของประเทศที่ศิวิไลซ์ เมื่อเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติในปี พ.ศ. 2493 ล่วงมาเกือบสิบปี
จึงได้ทรงเริ่มเขียนสีน้ำมันอย่างจริงจัง ความสนพระทัยอาจเริ่มต้นจากการที่ทรงโปรดเกล้าฯให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ปั้นหล่อพระบรมรูปรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ปราสาทพระเทพบิดร ต่อมาจิตรกรไทยจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อที่จะทรงมีพระราชปฏิสันถารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศิลปินไทยที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งแรกมีเช่น เหม เวชกร เขียน ยิ้มศิริ จำรัส เกียรติก้อง เฟื้อ หริพิทักษ์  ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ทวี นันทขว้าง อวบ สาณะเสน เฉลิม นาคีรักษ์ จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ และพิริยะ ไกรฤกษ์ นอกจากนั้นในปี พ.ศ. 2507 เคยได้เสด็จฯ เยี่ยมห้องทำงานของจิตรกรเอกของโลกชาวออสเตรียคือ ออสก้า โคโคสก้า ที่เมืองมองเตรอส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนภาพอย่างจริงจังในระหว่างปี พ.ศ.  2502-2510 มีผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ทั้งสิ้น 100 กว่าภาพ ทรงเสด็จเปิดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นครั้งแรกในครั้งที่ 13 พ.ศ. 2505 และโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพเขียนฝีพระหัตถ์ร่วมแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมในปีต่อมา

ภาพนี้จิตรกรวาดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2505 ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปแปรพระราชฐานประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ทรงวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไว้หลายภาพล้วนงดงาม เช่นภาพ “เขียนที่ภูพิงค์” “ชอบเขียน” และ “ภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” นอกนั้นก็ยังมีภาพพระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเขียนภาพได้หลายแนวทาง  แม้ว่าจะทรงเขียนภาพเป็นงานอดิเรก แต่ผลงานฝีพระหัตถ์เทียบเท่าศิลปินอาชีพ ทรงเป็นนักสร้างสรรค์และทรงใช้สีได้อย่างหนักแน่นล้ำลึก ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทางศิลปะทุกๆ แขนง คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ในปี พ.ศ. 2529 เป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต


Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/rcac84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1931

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/rcac84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1931
X