วิถีใหม่แห่งแรงศรัทธา

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
นายวรฉัตร ลิ้มเลิศวรกิจ

ชื่อภาพ วิถีใหม่แห่งแรงศรัทธา
เชียงใหม่
กําลังศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพของผมมาจากการได้เดินทางและ
สร้างสรรค์ความรู้จากการถ่ายภาพใหม่ๆเพื่อได้แบ่งปันประสบการณ์จากการถ่ายภาพ รวมถึง
การได้นําภาพที่เราถ่ายไปใช้ในการสื่อสารและการรับรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อีกทั้ง
แรงบันดาลใจของผมก็ได้เริ่มต้นมาจากความสุข ผมได้พบว่าความสุขที่แท้จริงของการ
ถ่ายภาพ คือการได้เห็นคนที่อยู่ในภาพมีความสุข

 

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก”

ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ร่วมกันบันทึกภาพความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 อาทิ เช่น เหตุการณ์ประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต /การปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต (New Normal) ในมุมมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ / การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาในการดำรงชีวิต / การช่วยเหลือ การให้กำลังใจ การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นบันทึกภาพประวัติศาสตร์และความทรงจำ ของความร่วมมือร่วมใจกันของคนไทย เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ครั้งนี้ไปด้วยความเข้มแข็งและความสามัคคีมีน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ

Category

Art of the month

X