สีสันงานวัด

By Wantana Tangsomboon

วันทนา ตั้งสมบูรณ์

ผลงานชื่อ “สีสันงานวัด”

เทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนเป็นผลงานที่เสดงออกถึงสิ่งแวดล้อมทางประพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา งานเทศกาลงานวัดของไทยมีบุคลิคลักษณะฉพาะของเราเท่านั้น ไม่มีรูปแบบนี้กับภูมิภาคอื่นเช่นทางตะวันตกและจะไม่มีที่กี่ยวข้องกับศาสนาอื่น เราไม่เคยเห็นงานวัดของคริสต์หรืองานวัดของอิสลามและแม้แต่งานวัดของเราเองก็มีความแตกต่างของงานวัดในอดีตและปัจจุบันมากจนอาจจำภาพเดิมในอดีตไม่ได้ทุกวันนี้เราได้เห็นแสงสีอันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ความฉาญฉลาดของคนไทยที่สามารถจับมาไว้ในเทศกาลงานวัดของเราได้

เครดิต:ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร

 

ผลงานจัดแสดงวันที่ 17-29 กันยายน 2562
ณ ห้องนิทรรศการ 5 และ U-Gallery ชั้น 2
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

Category

Art of the month

X