หิวข้าว – Thai food Thai style

By Tanachot Ketburom

(Young Artists Talent #9 Workshop Participant)

 

2019
Oil on canvas
150 x 180 cm

 

“อาหารไทย สะท้อนแง่มุมต่างในสังคม บริบทของอาหารริมทาง การผ่าฝืนกฎระเบียบเพื่อการหาเลี้ยงปากท้อง จนความสะเปะสะปะของการใช้ชีวิต ความสะดวกสบายต่างๆ กลมกลืนไปกับวิถีชีวิต จนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยปัจจุบัน”

X