นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์” (Rejoicing) – 65 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์” (Rejoicing)

เนื่องในวาระอายุ 65 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

(ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2555)

 

ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.

 

(นิทรรศการจัดแสดงในวันที่ 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562)

 

ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 X