กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

 

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

 

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (รับชมย้อนหลังที่วีดิโอด้านล่าง)
นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

 

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2562
นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

 

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

 

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

 


สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง :
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 2093755
อีเมล์ Silpathorn@gmail.com

 

หมายเหตุ
– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
– กรุณามาลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

 


 

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรู้ กับศิลปิน​ ศิลปาธร​ ณ​ ห้องออดิทอเรียม​ ชั้น​ 1​ หอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019

 


– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
สยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปากรสาขาภาพยนตรีและสื่อเคลื่อนไหว คุณสยมภู มุกดีพร้อม ดำเนินรายการโดย คุณก้อง ฤทธิ์ดี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธรรศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1#rcacbkk#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019

 


 

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

นที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร นที อุตฤทธิ์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1#rcacbkk#หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562


อานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อ.อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลร่วมสมัยราชดำเนิน.

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019

 


 

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562


วรพจน์​ พันธุ์พงศ์​ สาขาวรรณศิลป์

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ วรพจน์​ พันธุ์พงศ์​ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019


 

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562


ดำเกิง ฐิตปิยศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง)ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

โพสต์โดย RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019X