นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔ “แสงธรรมแสงทอง”

นิทรรศการศิลปรังสรรค์ ครั้งที่ ๔
"แสงธรรมแสงทอง"
โดยกลุ่ม ชอ ศอ ๒๔
ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 224 8030 ต่อ 202 (ในเวลาทำการหอศิลป์ฯ)

email: rcac.talk@gmail.com / facebook: @rcac84

 


X