นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต “ศิลป์สอด”

SINSORD THESIS ART EXHIBITION

* นิทรรศการศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่13
สาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
** ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 **
______________
13th Master of Fine Arts Exhibition 2019
At Ratchadamnoen Contemporary Art
10 – 16 May 2019
By Master of Fine Arts Graduate Students Program in Visual Arts, Faculty of Architecture, KMITL
#ศิลป์สอด
#SinsordArtExhibition


X