นิทรรศการ “ในดวงใจนิรันดร์ | Still on My Mind”

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในดวงใจนิรันดร์ | Still on My Mind” ณ โถงทางเข้า ชั้น 1 ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น.

 

โดยภายในงาน จะมีพิธีรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 การบรรเลงดนตรีสดเพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงการอ่านกวีนิพนธ์ โดย คุณณัฐฤทัย พลอยหิรัญ จากบทกวีที่ประพันธ์โดย คุณเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 เพื่อนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะX