ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายไทย – ตุรกี

ประธานในพิธี ได้แก่ นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

และ นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H.E. Ms. Evren Dağdelen Akgün)

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

 

เมื่อวันอังคารที่ 11  ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 – 15:00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

 X