นิทรรศการภาพถ่ายไทย – ตุรกี

"นิทรรศการภาพถ่ายไทย - ตุรกี" 

เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี พ.ศ. 2561 
รับชม 30 ผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของทั้งสองประเทศ 

ณ ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
ระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2561

โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 224 8030 ต่อ 202 (ในเวลาทำการหอศิลป์ฯ)

email: rcac.talk@gmail.com / facebook: @rcac84

 


X