จิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม

เชิญชมผลงานศิลปะจิตวิญญาณธรรมชาติแห่งนามธรรม

จัดแสดงงานระหว่างวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X