นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ (จัดแสดงชั้นหนึ่ง)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชม “นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์” จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ จำนวน 6 คน ได้แก่ จรัสพร ชุมศรี, จุฑารัตน์ พัชรศิรศักดิ์, ปฏิพล สุพรรณพงศ์, รัตนา สุจริต, สันติ สีดาราช และกัมพล มุ่งงาม ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบันทึกความทรงจำ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์การเดินทางการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ชั้น 1 (ฝั่งห้องอาหารศรแดง) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X