นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยปริวรรต “UNBUILT” (จัดแสดงชั้นสอง)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการทางสถาปัตยกรรม สถาปัตย์ปริวรรต “UNBUILT” เนื่องในโอกาส 125 ปี อาจารย์ศิลป์ พีระศรี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2560

ณ ยูแกลอรี่ ชั้น 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X