นิทรรศการศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน

หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่นร่วมสมัย หุ่นเงา (หนังตะลุง, หนังใหญ่) หุ่นสาย และคณะหุ่นจากประเทศอาเซียน รวมกว่า 50 คณะ  พื้นที่การแสดงรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2560

ณ ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

X