7ปี ครุศิลปะ : บันทึก… บนทางศิลป์

ผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้น ที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะ ผ่านการบ่มเพาะจนเกิดงานศิลปะอันทรงคุณค่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นำมาแสดงในนิทรรศการ”๗ ปี ครุศิลปะ : บันทึก…บนทางศิลป์” ให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะได้ชม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2560

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

X